Việt Nam nằm trong vùng cận nhiệt đới gió mùa và có bờ biển kéo dài, nguy cơ thiếu điện gia tăng, nguồn cung chưa đáp ứng kịp thời, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế. Nhận thấy điều này M8 Group định hướng phát triển các dự án năng lượng tái tạo (năng lượng điện gió và điện mặt trời). Mục tiêu đến năm 2025 tạo thành khu trang trại năng lượng sạch hàng đầu Việt Nam, hướng ngành năng lượng Việt Nam tới các nguồn năng lượng xanh.

Với định hướng đúng đắn, tầm nhìn năng lượng mới của M8 Group là con đường bền vững lâu dài, thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích cho cuộc sống của người dân.

Dự án đang đầu tư